Aktuality

OZNÁMENIE

Vstup do predajne a firmy je povolený len osobám s negatívnym výsledkom testu na COVID-19

a osobám, na ktoré sa vzťahujú výnimky podľa VYHLÁŠKY ÚVZ SR zo dňa 30.10.2020.