shutterstock_290877590m
shutterstock_23533423m

Špičkový produkt!

Špičkový vyzretý produkt QI s modernou technológiou a širokým rozsahom funkcionality.

Kvalita!

Odborný a početný realizačný tím.

Spokojnosť!

Takmer 50 spokojných zákazníkov rôzneho odborového zamerania.

Povedali o QI

„Informačný systém QI nám umožňuje nielen efektívne riadiť podnikové procesy, ale vďaka svojej elasticite zabezpečuje rozvoj informačného systému ruka v ruke s rastom našej spoločnosti.“

Mgr. Petr Hájekkonateľ spoločnostiSOR Libchavy spol. s r.o.

“Razantne sa nám znížila náročnosť administratívnej práce a sprehľadnilo hospodárenie. Sme  presvedčení, že vďaka svojej ojedinelej elasticite nám QI zabezpečí podporu v ďalšom dynamickom  rozvoji.”

Ing. František Horákkonateľ firmyPrestar s.r.o.

„Špecifické požiadavky našich obchodných partnerov a individuálny prístup k nim nám pomáha riešiť informačný systém QI.”

Ing. Pavel Čížekobchodný riaditeľ KrahulíkMASOZAVOD Krahulci, a.s.

„Hlavná konkurenčná výhoda? Pre správne rozhodovanie mať včas všetky potrebné informácie. IS QI toto spĺňa na výbornú!“

Ing. Zdeněk Procházka, LL.M.ekonomický námestníkVodovody a kanalizace Vyskov, a.s.